Βίντεο Πέμπτη: Spider-Man του Marvel: Fever

Αυτή η δημοσίευση κατατίθεται κάτω από:

Αρχική σελίδα Σελίδα,
Συνεντεύξεις καθώς και στήλες

Αυτή την εβδομάδα, ο Roger μοιράζεται μαζί μας γιατί θα έπρεπε να αγοράσετε το Spider-Man του Marvel Comics: Fever από τον Brendan McCarthy.

Αγορά

Spider-Man: Fever #1

Leave a Reply

Your email address will not be published.